2 years ago

làm bằng trung cấp tại đà nẵng chất lượng - 2016

làm bằng trung cấp y dược giả uy tín - 2020 ngừa, quai bị chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng, tăng cường dinh dưỡng, phát hiện và xử trí sớm các biến chứ read more...